Vlog 4 | Ngày 2&3 ở Phật Sơn mua đồ nội thất
2019-04-24 07:22:18 18
Sau ngày đầu di chuyển, ngày hôm sau chúng mình bắt đầu đi đến Louvre Furniture Mall- trung tâm thương mại đồ nội thất cao cấp ...