Ngành Thiết kế Đồ họa là gì?
2019-04-24 07:45:39 3
Thiết kế đồ họa là nghệ thuật sử dụng các yếu tố thiết kế (typography & hình ảnh) để truyền tải thông điệp hoặc tạo ra một sự ảnh ...