Mua bán, chuyển nhượng viết tay được cấp "Sổ đỏ" từ ngày 03/3/2017
2019-04-24 01:45:18 27
Mua bán, chuyển nhượng & Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...