Sách nói khởi nghiệp | Người Đức bán nồi dùng được cả 100 năm thì khách cần gì quay lại mua mới nữa
2019-04-24 07:00:23 19
Người Đức bán nồi dùng được cả 100 năm thì khách cần gì quay lại mua mới nữa? Câu trả lời của ông chủ cửa hàng sẽ khiến ...