Khác nhau giữa Công chứng và chứng thực theo NĐ 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
2019-04-24 15:20:19 13
Ông tôi có mấy mảnh đất và nhiều tài sản khác, hiện cụ đã yếu nên muốn lập di chúc để các con không tranh giành. Tôi xin hỏi ...