Học viết chữ thư pháp là học cái sự kiên nhẫn...!
2019-04-24 19:35:18 11
Tưởng chừng như không thể làm được nhưng sau vài năm miệt mài viết tới viết lui bao nhiêu ký tự... con chữ đã tròn trịa và uyển ...