Cảm ơn trong tiếng Anh: 9 mẫu câu giao tiếp tự nhiên như người bản xứ
2019-04-24 19:50:26 53
Bạn đã biết cách để nói cảm ơn trong tiếng anh thật tự nhiên như người bản xứ? Nếu vẫn đang loay hoay với câu thank you hay ...