Á hậu Thư Dung trổ tài nói tiếng Anh, giật mình khi nói về HH Kỳ Duyên với chủ đề người đẹp đi khách
2019-04-24 20:12:31 17
Á hậu Thư Dung trổ tài nói tiếng Anh, từng nhắc đến HH Kỳ Duyên khi nói về chuyện người đẹp đi khách. Giá của á hậu Thư ...