Điểm tin RFA | Thủ tướng Phúc đi Bắc Kinh thay ông Nguyễn Phú Trọng
2019-04-24 20:12:32 7
Thủ tướng Phúc đi Bắc Kinh khi có tin đồn ông Trọng ngã bệnh nặng Cựu phó Viện Kiểm Sát Đà Nẵng chính thức bị khởi tố tội ...