Hướng dẫn xin miễn thị thực qua đường bưu điện. Sau ngày 1/1/2017 sứ quán sẽ thu 10$!
2019-04-25 03:36:11 24
Theo thông tư 264/2016, kể từ ngày 1/1/2017 phí cho miễn thị thực nhập cảnh sứ quán sẽ thu 10$/1 hồ sơ. Anh chị em lưu ý để ...