Người Thất Tình Nên Nghe Video Này - Phật Dạy Về Tình Yêu - Rất Hay
2019-04-25 08:30:49 8
Phật Dạy Về Tình Yêu : Đức Phật thường đề cập đến 4 chất liệu chính của tình thương chân thật: từ, bi, hỷ và xả. Từ (maitri) là khả ...