Lương 1 tháng của tân TGĐ VinFast cao gấp đôi thu nhập 1 năm của cả HĐQT VinGroup ?
2019-04-25 19:45:18 19
Cả 1 hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup thu nhập 1 năm cũng không bằng một nửa lương 1 tháng của ông tân TGĐ này. Không ...