Vật Vờ| Trải nghiệm Google Store trong trụ sở Google tại Silicon Valley
2019-04-25 19:55:28 24
Mình có qua thăm văn phòng của Google tại Silicon Valley, nhân dịp này cho anh em xem Google Store họ bán gì nhé.Để cập ...