Xông đất trụ sở Google Singapore: văn phòng nhà người ta! Inside Google Singapore
2019-04-25 19:55:29 12
Vừa rồi mình được Trà, cô bé người Hà Nội đang làm việc tại trụ sở Google ở Singapore dẫn đi tham quan và trao đổi về kênh ...