FPT Nhật Bản: Đa sắc màu văn hóa Việt | VTC
2019-04-25 20:17:38 24
VTC | Văn phòng của FPT Nhật Bản được đặt tại tòa nhà Cross Place, Tokyo. Nơi đây có môi trường làm việc thân thiện, có sự ...