Cách mạng công nghiệp 4.0 đến rồi, các bạn biết 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước là gì chưa?
2019-04-25 22:05:42 21
Cách mạng là sự bùng nổ và thay đổi một cách sâu sắc và hoàn toàn xóa bỏ thứ đã tồn tại lâu đời, trở nên cũ kĩ, lỗi thời để thay ...