Các yếu tố vĩ mô sẽ tiếp tục có lợi cho thị trường bất động sản 2015
2019-04-25 23:55:46 46
Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc Đầu tư Công ty tư vấn Bất động sản Savills Việt Nam đưa ra một số nhận định và phân tích về ...