VTC14_Honda giấu lỗi xe SH: Cục đăng kiểm yêu cầu giải trình
2019-04-26 00:30:24 19
(VTC14) - Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu Honda Việt Nam giải trình về chiến dịch dịch vụ cho xe SH, vì nhận thấy mô tả lỗi ...