Những xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu?
2019-04-26 08:45:32 11
Đây cũng là nội dung được đưa ra trao đổi với ông Đỗ Công Thủy - Vụ phó Vụ Vận tải - Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Bắt đầu từ ...