Bài giảng đại chúng “Học máy thống kê và khoa học phân tích dữ liệu lớn” phần 2
2019-04-26 02:25:16 14
Báo cáo viên: GS. Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản) Thời gian: 9:00 - 11:00 Thứ Sáu, 7/8/2015 Địa ...