VTC14_Tình trạng ô nhiễm dòng kênh ngày càng nghiêm trọng hơn tại TP HCM
2019-04-26 03:10:29 19
(Truyền hình VTC14) - Tình trạng ô nhiễm dòng kênh ngày càng nghiêm trọng hơn tại TP HCM: Thực trạng ô nhiễm nghiêm trọng ...