Vingroup cũng đã tham gia làm smartphone
2019-04-26 13:00:46 16
Sáng nay các xuất hiện thông tin của việc Vingroup chuẩn bị sản xuất smartphone, đây là một thông tin khá chính xác vì được ...