Bao giờ Vingroup sẽ phát triển robot của mình
2019-04-26 13:00:46 11
Chế tạo robot là một lĩnh vực không thể vắng mặt tại những quốc gia phát triển, nơi chính sách đầu tư vào công nghệ được xem ...