Lộ Trình Học Nghề Và Làm Việc Sau Khi Trúng Tuyển Tại Trung Tâm Đào Tạo Vinfast
2019-04-26 13:10:32 23
Khách mời: Ông Nguyễn Tiến Đông, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Vinfast, thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast, ...