Học nghề ở đâu Số 18 Trường Cao đẳng Cộng Đồng Hà Nội
2019-04-26 08:05:32 22
VTC2 | Là một trong các cơ sở đào tạo nghề trực thuộc thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ...