Từ ngày 01/07/2018 xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu, lắp thiết bị giám sát hành trình?
2019-04-26 15:25:51 4
Từ ngày 01/07/2018 xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu, lắp thiết bị giám sát hành trình? Thời sự VTV1 Sáng 29/06/2018.