Trần Hồng Hà là ai ? | Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
2019-04-26 19:55:29 26
Video tóm tắt tiểu sử của ông Trần Hồng Hà, hiện là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CNXHCN việt Nam. - Thông tin ...