CEO 2018 - DOANH NGHIỆP 4.0 - Trận 21 Chiến lược công nghệ (Phần 1) CEO ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH
2019-04-27 07:00:23 17
Hiện nay, công nghệ thông tin đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, cũng như hoạt ...