VN làm sao để tiến tới cuộc CMCN 4.0 khi thiếu trầm trọng nhân sự ngành CNTT?
2019-04-27 08:04:25 22
Công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn... những lĩnh vực của Công nghiệp 4.0 được doanh nghiệp săn đón nhân sự tại ...