Dịch vụ mới CỰC ĐÃ chỉ Viettel mới có!
2019-04-28 02:50:38 11
Viettel đã triển khai thử nghiệm dịch vụ VoLTE (Voice Over LTE) đây là dịch vụ thoại trên mạng 4G tiên tiến nhất hiện nay, tốc độ ...