546. Trước năm 1975 kinh tế Nam Việt Nam có thật sự đứng đầu ASEAN
2019-04-28 03:40:21 44
Nếu không có ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, liệu miền Nam ngày nay có phát triển như Hàn Quốc không? Sự thật là nền kinh ...