Xin giấy phép lao động tại Việt Nam
2019-04-28 15:50:48 3
Trong chương trình của truyền hình Netviet, luật sư Nguyễn Thanh Hà từ SBLAW đã có phần trao đổi và tư vấn về trình tự thủ tục ...