Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài
2019-04-28 15:50:52 8
Người nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam thì phải xin cấp giấy phép lao động. Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt ...