Phá bỏ "Chung cư ma" nổi tiếng ở Sài Gòn
2019-04-28 09:25:33 7
"Chung cư ma" nổi tiếng ở Quận 5 sắp "đi đời nhà ma". Việc đập bỏ tòa nhà sẽ bắt đầu từ tháng 9/2016. Chỉ tiền sắt vụn cũng bán ...