Khả năng phòng vệ của nền kinh tế Việt Nam tương đối thấp
2019-04-28 11:25:36 32
“Sức phòng vệ trước các rủi ro của kinh tế Việt Nam tương đối thấp,” ông Phạm Thế Anh, phó giáo sư, tiến sĩ (Đại học Kinh tế ...