Ăn không trả tiền, nhóm khách Trung Quốc bị đánh ở Nha Trang
2019-04-28 14:20:28 19
Theo tin của truyền thông Việt Nam, 17 thực khách Trung Quốc cho rằng nhà hàng ở phường Lộc Thọ, Nha Trang tính tiền không ...