Nha Trang phá dỡ 45 căn nhà xây trái phép
2019-04-28 14:20:30 25
Những căn nhà tạm bợ bị cưỡng chế được người dân tự ý xây dựng trên đất nông nghiệp và ao đầm nuôi trồng thủy sản.