Chuyển đổi linh hoạt, thoải mái lưu trữ | Samsung Twin Cooling Plus
2019-04-29 03:57:27 17
Khi ngăn mát không còn đủ chỗ để các cư dân thức ăn “trú ngụ”, công nghệ đột phá Smart Conversion chuyển đổi ngăn đông ...