Tính năng 'Kho lưu trữ bài viết 24 tiếng' trên facebook
2019-04-29 04:45:34 8
Chia sẻ với anh em về các thiết bị lưu trữ của SanDisk là hãng mình đang dùng: thẻ nhớ microSD, thẻ nhớ SD để quay film, hay ...