Đây là điều Tôi sợ nhất khi đi nghĩa vụ quân sự
2019-04-29 06:05:34 21
Đi nghĩa vụ quân sự sợ nhất những buổi tối đi ngủ đồng đội nằm bên cạnh ngáy quá to làm mình mất ngủ.