Tôi làm việc được hơn 6 năm (hợp đồng lao động không thời hạn).
2019-04-29 06:05:36 16
1.Tôi làm việc được hơn 6 năm (hợp đồng lao động không thời hạn). Hiện tại tôi đang xin nghỉ không lương 3 tháng, công ty đã ...