Hướng dẫn hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT vào cuối kỳ theo các trường hợp
2019-04-30 22:45:23 12
Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các trường hợp về kết chuyển thuế GTGT giúp các bạn nắm được các hạch toán bản chất để ...