Phát âm hoàn toàn giống nhau!
2019-05-01 11:51:39 8
Dan giới thiệu 27 cặp từ đồng âm trong tiếng Anh. Check out GSE-beo: http://gse-beo.edu.vn/ Hà Nội: 092 363 5656 Hồ Chí Minh: ...