DaLat Trip/đi đâu Đà Lạt? (tập 2) -Đồi Thiên Phúc Đức,Đồi Thông 2 Mộ,Black Rock Garden,Ga Đà Lạt....
2019-05-01 08:55:17 10
DaLat's Trip ! Xin chào các bạn ! video này là tập 2 của chuyến đi Đà Lạt kỳ này của Dom channel , video chỉ quay để chia sẽ ...