Lạc vào mê hồn trận 3 đảo Phú Quốc Mây Rút - Móng Tay - Dăm Ngang
2019-05-01 17:40:24 9
Đến Phú Quốc, 1 trong những trải nghiệm tuyệt vời là đi tour đảo. Đây là những trải nghiệm của Color Man cùng đoàn.