CHỢ HẢI SẢN tươi và rẻ nhất NHA TRANG
2019-05-01 19:15:57 9
Đến Nha Trang thì mua hải sản ở đâu tươi và rẻ là câu hỏi của nhiều người. Cảng cá Lương Sơn là một địa điểm mà người dân ...