Bình Minh Cần Thơ
2019-05-01 12:55:20 8
60 giây sáng 12.12.13 Sáng nay trời nhiều sương mù, ít gió và có nắng nhẹ, Xách máy ảnh đi chụp và quay ..hí hí.