Đèo Hải Vân mới nhất 2019-Nối Đà Nẫng với Huế gần 20 km đẹp mộng mơ-Thảo Mộc Lan.
2019-05-01 20:30:54 15
Từ Ðà Nẵng, theo quốc lộ số1, chúng ta vượt sông Nam Ô, kề với một làng trùng tên vốn nổi tiếng khắp đất nước là nơi sản xuất ...