[Sơn lau gỗ] [Thử nghiệm lần 2] Sơn gỗ bóng gương không cần lót, siêu nhanh siêu tiết kiêm
2019-05-02 03:40:26 39
[Lần thử nghiệm thứ 2] Sau lần thứ nhất mình thử với một thanh gỗ rất đặc, thì hôm nay mình đã thử với 1 thanh gỗ thông, thì kết ...