PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Du lịch Nha Trang đang bị du khách Trung Cộng thao túng
2019-05-01 21:05:53 27
Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có 40 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, cùng với 7 chi nhánh, 11 văn ...